Tjenester og rutiner

Akutt alvorlig sykdom: Kontakt oss! Vi vil alltid ha tid til deg! Ved livstruende sykdom, ring 113!

Betalingsautomat: Vi har betalingsautomat for Visa og BankAccess.

Bli pasient hos oss: Våre fastlegelister har et tak. Listene åpnes når antall pasienter på listen er 20 under listetaket. Man kan da melde seg på listen ved å kontakte NAV via fastlegetelefonen 810 59 500 eller via NAVs hjemmeside ved hjelp av MinID.

Blodprøvesvar: Hvis dine blodprøver eller andre prøver gir grunn til videre undersøkelser eller kontroll, vil legen kontakte deg pr. eBrev, brev eller telefon. Tiden fra prøven er tatt til svar foreligger varierer.

Epikriser: Når du har vært hos spesialist, på poliklinikk eller innlagt på sykehus, sendes en rapport eller epikrise til fastlegen. Der beskrives hva som har skjedd under innleggelsen, hva som videre skal skje og hvem som har ansvar for videre oppfølging. Oftest får du selv en kopi av denne epikrisen ved utskrivningen. Dersom du er usikker på videre opplegg, kan du kontakte oss.

ePortal: Dette er et tilbud om sikker kommunikasjon via e-mail. Se eget avsnitt om dette under “Om oss”

Fastlegen: Fastlegen er din primære helsekontakt og konsulent i spørsmål som angår din helse. Vi utreder, behandler og kontrollerer en lang rekke sykdommer og tilstander. Når vi trenger hjelp av spesialisthelsetjenesten, henvises du dit.

Faste medisiner: Fastlegen har ansvaret for å holde oversikten over dine faste medisiner, ajourføre listen når du har vært på sykehus og gi listen videre til hjemmesykepleie og apotek nå dette er ønsket. Vi skriver gjerne ut en liste over faste medisiner til deg; da er det lettere å holde oversikten hvis du bruker mange medisiner.

Fremmed i Hamar: Dersom du tilfeldig oppholder deg i Hamar og får et akutt helseproblem, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Frikort, elektronisk: Elektronisk frikort er innført fra 1/6-10. Beløpsgrense for 2015 er 2185 kr. Kvitteringskortet er avskaffet. Egenandeler hos fastlege, spesialist eller sykehus, egenandel for faste medisiner på såkalt «blå reesept» samt egenandel ved transport av medisinske årsaker utgjør frikortgrunnlaget. Vi rapporterer til NAV den summen du har betalt hos oss hver 14. dag. Når frikortgrensen er overskredet, får du ditt frikort automatisk tilsendt i posten.

Kommunisere med din fastlege via internett: Du kan sende meldinger til din fastlege via internett,motta meldinger fra fastlegen og bestille fornyelse av faste medisiner. For å kunne gjøre dette må, må du ha tilgang til vår ePortal. Se «ePortal»

Laboratorieservice: Vårt laboratorium er åpent 08:30 – 12:00 og 12:30 – 14.00 (fredager 13:00). En rekke vanlige undersøkelser utfører vi selv (f.eks.blodprosent, senkning, crp, halsprøve, blodsukker, 8-ukers-blodsukker, INR, vanlig undersøkelse av urin, gravitest, mikroalbumin i urin, lungefunksjonstester, 24-timers blodtrykk og EKG). Du får da svar umiddelbart. Andre prøver sender vi til laboratorier vi samarbeider med, vanligvis Sykehuset Innlandet, Fuersts laboratorium og Oslo Universitetssykehus (Ullevål, Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet) og noen private laboratorier. Svar foreligger da etter få dager. Vårt laboratorium er kvalitetssertifisert via NOKLUS, og kvalitetstestes stadig.

Multidose: Bruker du mange medisiner? Synes du det er vanskelig å beholde oversikten? Det er ikke rart i det hele tatt! Vi, eller Hamar kommune/hjemmebasert omsorg, kan hjelpe deg med å få opprettet Multidose. Da får du medisinene dine ferdig pakket fra apoteket hjem. Kontakt oss hvis dette er av interesse for deg!

Priser/takster: Som fastleger er vi forpliktet av Normaltariffen, som er en overenskomst mellom Staten og Den norske legeforening. F.eks koster en konsultasjon hos ikke-spesialist kr. 141-. og hos spesialist kr. 187-. Prøvetaking mv. medfører tilleggstakster og priser for dekning av forbruksmateriell. Forbruksmateriell og ekspedisjonsgebyrer teller ikke med i frikortgrunnlaget.

Attester omfattes ikke av Normaltariffen og honorar beregnes av legen.

Reseptfornyelse: Faste medisiner kan fornyes på flere måter; via telefonhenvendelse, personlig fremmøte eller via internett. Ønsker du å fornye din resept på denne måte trykker du på «Ny resept» i venstre marg på denne siden. Du blir ledet videre, så følg instruksene. Systemet er kryptert, slik Datatilsynet forlanger, og er trygt for innsyn.

Resepter: Elektroniske resepter sendes papirløst til apoteket. Ved bestilling av resepter via telefon, vil disse vanligvis være klare til å hentes på valgfritt apotek etter klokken 16.00 samme dag. Hvis resepter fornyes via ePortalen, vil disse fornyes av fastlegen så snart han/hun kan.

Røntgensvar: Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar HF praktiserer drop-in på enklere røntgenundersøkelser. Det betyr at du ved legebesøket vil få med deg røntgenrekvisisjonen, og selv kan oppsøke røntgenavdelingen i tiden mandag – fredag i tiden 08.00 – 19.00. Svar på undersøkelsen foreligger vanligvis hos legen etter 3-4 dager, og du blir vanligvis bedt om å ringe legen da. Mere krevende undersøkelser som CT, MR og ultralyd må bestilles.
Vi benytter også det nyåpnede Unilabs røntgeninstitutt som er beliggende i Maxbo-bygget på Midtstranda.

Snakke med legen på telefon: Legene (og pasientene) ønsker i minst mulig grad å bli forstyrret under konsultasjonene, men det er fullt mulig å få en kort samtale med legen pr. telefon. Våre helsesekretærer noterer da ditt telefonnummer, og legen ringer deg tilbake ved første anledning. Helsesekretærene kan også overbringe beskjeder fra deg.

Timebestilling: Skjer ved direkte henvendelse eller pr. telefon.

Urinveisinfeksjoner: Dersom du tror du kan ha pådratt deg urinveisinfeksjon, kan du bare møte opp på vårt legesenter med urinprøve uten timebestilling. Dersom du har urinveisinfeksjon, vil du få møte en av våre leger og få medisin.

Ventetid: Ventetid på ordinær time kan være 2-4 uker, men vi bestreber oss på å hjelpe deg hvis du ikke kan vente så lenge. Snakk med oss!

Øyeblikkelig hjelp-timer: Vi har daglig ca. 25 timer tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp. Timene brukes til akutte problemstillinger som ikke kan vente, og du får vanligvis time hos din fastlege. Hvis du skal ta hurtigtester før timen, er det fint om du møter 10-15 minutter før timen og kontakter laboratoriet vårt.