Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. juli 2017 – 30. juni 2018 (i h.h.t. Normaltariffen)

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • E-konsultasjon med fastlege (ved medisinske spørsmål via ePortalen) – ikke tilgjengelig
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver 54 kr
 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver 54 kr
 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer (uten legekonsultasjon) 54 kr

Annet:
Omfattes ikke av frikortordningen, og du må betale for dette selv om du har frikort

 • Utskrift av journal 85 kr
 • Førerkortattester 500 kr
 • TT-kort, Hcp-parkering, diverse legeerklæringer/attester som ikke naturlig dekkes av egenandel ved konsultasjon.
 • Ekspedisjonsgebyr (ved forsendelser av resepter, rekvisisjoner, henvisninger m.m.) 59 kr

Samt tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m 61 kr
 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m 91 kr
 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 128 kr
 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 173 kr