ePortalen

Dette er et tilbud om sikker kommunikasjon via e-mail. Over ePortal kan du stille korte spørsmål til legen, bestille dine faste medisiner eller gjøre andre avtaler. For mer omfattende spørsmål, må det bestilles ordinær legetime.

For å komme i gang må du må gjøre følgende:

I venstre marg trykker du på knappen «Selvbetjening«. Første gang må du fylle ut personopplysninger og velge deg et passord på minst 8 siffer. Når dette er registrert, kan du senere bare logge deg på med fødselsnummer og passord. Idet du gjør dette, får du tilsendt en engangskode på SMS til din mobiltelefon. Legg inn koden, og du er inne i ePortal og kan sende meldinger. Meldingene viser seg fortløpende i legens innboks.

Du kan også ta kontakt med legekontoret for å få opprettet bruker.

Dersom du ikke mottar engangskode på SMS ved innlogging, kan det foreligge sperre hos enkelte mobilabonnementer. Ta kontakt der for å oppheve denne sperren.
Når legen kontakter deg, får du en e-post i din innboks. Du logger deg da inn på samme måte, kan lese meldingen og evt. svare. Skulle du glemme ditt selvvalgte passord eller ha vansker med å komme inn, kan vi resette systemet ved å gi deg et nytt startpassord dersom du kontakter oss. Dette passordet kan du deretter endre.
Lykke til som ePortalbruker!