Velkommen


 Velkommen til Storhamar legesenters hjemmeside!

Her ønsker vi å presentere oss selv og fortelle om hvordan vi organiserer vår virksomhet.

Skulle du ikke finne svar på det du lurer på, er det bare å kontakte oss!

Under «Velkommen» ser du hvor vi holder til!

Under «Ansatte» får du en kort presentasjon av oss som tilsammen utgjør Storhamar legesenter!

Ønsker du å kommunisere med oss via sikker kryptert emailforbindelse godkjent av Datatilsynet? Se framgangsmåten under ePortal.

  Oversikt over våre tjenester i stikkords form:

Akutt alvorlig sykdom: Kontakt oss! Vi vil alltid ha tid til deg! Ved livstruende sykdom, ring 113!

Betalingsautomat: Vi har betalingsautomat for Visa og BankAccess.

Bli pasient hos oss: Våre fastlegelister har et tak. Listene åpnes når antall pasienter på listen er 20 under listetaket. Man kan da melde seg på listen ved å kontakte NAV via fastlegetelefonen 810 59 500 eller via NAVs hjemmeside ved hjelp av MinID.

Blodprøvesvar: Hvis dine blodprøver eller andre prøver gir grunn til videre undersøkelser eller kontroll, vil legen kontakte deg pr. eBrev, brev eller telefon. Tiden fra prøven er tatt til svar foreligger varierer.

Epikriser: Når du har vært hos spesialist, på poliklinikk eller innlagt på sykehus, sendes en rapport eller epikrise til fastlegen. Der beskrives hva som har skjedd under innleggelsen, hva som videre skal skje og hvem som har ansvar for videre oppfølging. Oftest får du selv en kopi av denne epikrisen ved utskrivningen. Dersom du er usikker på videre opplegg, kan du kontakte oss.

ePortal: Dette er et tilbud om sikker kommunikasjon via e-mail. Over ePortal kan du stille korte spørsmål til legen, bestille dine faste medisiner eller gjøre andre avtaler. Mail besvares daglig så sant legen er til stede. Timebestilling er ikke tilgjengelig tjeneste. Du må gjøre følgende:
Storhamar legesenter må først åpne ePortal-tilgang for deg i vårt journalsystem. Til dette trenger vi din e-postadresse, ditt mobilnummer og din tillatelse til å sende deg mail og SMS.
Deretter logger du deg på vår hjemmeside via http://www.storhamarlegesenter.no Velg «Endnu en Besøglægen web-side«. Du kommer nå inn på hjemmesiden. I venstre marg trykker du på knappen «Selvbetjening«. Første gang må du fylle ut personopplysninger og velge deg et passord på minst 8 siffer. Når dette er registrert, kan du senere bare logge deg på med fødselsnummer og passord. Idet du gjør dette, får du tilsendt en engangskode på SMS til din mobiltelefon. Legg inn koden, og du er inne i ePortal og kan sende meldinger. Meldingene viser seg fortløpende i legens innboks.
Når legen kontakter deg, får du en e-post i din innboks. Du logger deg da inn på samme måte, kan lese meldingen og evt. svare. Skulle du glemme ditt selvvalgte passord eller ha vansker med å komme inn, kan vi resette systemet ved å gi deg et nytt startpassord dersom du kontakter oss. Dette passordet kan du deretter endre.
Lykke til som ePortalbruker!

Fastlegen: Fastlegen er din primære helsekontakt og konsulent i spørsmål som angår din helse. Vi utreder, behandler og kontrollerer en lang rekke sykdommer og tilstander. Når vi trenger hjelp av spesialisthelsetjenesten, henvises du dit.

Faste medisiner: Fastlegen har ansvaret for å holde oversikten over dine faste medisiner, ajourføre listen når du har vært på sykehus og gi listen videre til hjemmesykepleie og apotek nå dette er ønsket. Vi skriver gjerne ut en liste over faste medisiner til deg; da er det lettere å holde oversikten hvis du bruker mange medisiner.

Fremmed i Hamar: Dersom du tilfeldig oppholder deg i Hamar og får et akutt helseproblem, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

Frikort, elektronisk: Elektronisk frikort er innført fra 1/6-10. Beløpsgrense for 2012 er kr. 1.980-. Kvitteringskortet er avskaffet. Egenandeler hos fastlege, spesialist eller sykehus, egenandel for faste medisiner på såkalt «blå reesept» samt egenandel ved transport av medisinske årsaker utgjør frikortgrunnlaget. Vi rapporterer til NAV den summen du har betalt hos oss hver 14. dag. Når frikortgrensen er overskredet, får du ditt frikort automatisk tilsendt i posten.

Kommunisere med din fastlege via internett: Du kan sende meldinger til din fastlege via internett,motta meldinger fra fastlegen og bestille fornyelse av faste medisiner. For å kunne gjøre dette må, må du ha tilgang til vår ePortal. Se «ePortal»

Laboratorieservice: Vårt laboratorium er åpent 08:30 – 12:00 og 12:30 – 14.00 (fredager 13:00). En rekke vanlige undersøkelser utfører vi selv (f.eks.blodprosent, senkning, crp, halsprøve, blodsukker, 8-ukers-blodsukker, INR, vanlig undersøkelse av urin, gravitest, mikroalbumin i urin, lungefunksjonstester, 24-timers blodtrykk og EKG). Du får da svar umiddelbart. Andre prøver sender vi til laboratorier vi samarbeider med, vanligvis Sykehuset Innlandet, Fuersts laboratorium og Oslo Universitetssykehus (Ullevål, Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet) og noen private laboratorier. Svar foreligger da etter få dager. Vårt laboratorium er kvalitetssertifisert via NOKLUS, og kvalitetstestes stadig.

Medisinstudenter: Vi samarbeider med Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, og du kan i perioder møte (og bli behandlet av) langtkomne studenter under betryggende faglig oppsyn.

Multidose: Bruker du mange medisiner? Synes du det er vanskelig å beholde oversikten? Det er ikke rart i det hele tatt! Vi, eller Hamar kommune/hjemmebasert omsorg, kan hjelpe deg med å få opprettet Multidose. Da får du medisinene dine ferdig pakket fra apoteket hjem. Kontakt oss hvis dette er av interesse for deg!

Priser/takster: Som fastleger er vi forpliktet av Normaltariffen, som er en overenskomst mellom Staten og Den norske legeforening. F.eks koster en konsultasjon hos ikke-spesialist kr. 136-. og hos spesialist kr. 180-. Prøvetaking mv. medfører tilleggstakster og priser for dekning av forbruksmateriell. Forbruksmateriell og ekspedisjonsgebyrer teller ikke med i frikortgrunnlaget.

Attester omfattes ikke av Normaltariffen og honorar beregnes av legen.

Reseptfornyelse: Faste medisiner kan fornyes på flere måter; via telefonhenvendelse, personlig fremmøte eller via internett. Ønsker du å fornye din resept på denne måte trykker du på «Ny resept» i venstre marg på denne siden. Du blir ledet videre, så følg instruksene. Systemet er kryptert, slik Datatilsynet forlanger, og er trygt for innsyn.

Resepter kan hentes i ekspedisjonen, og er vanligvis klare til henting senest neste dag. Vi fakser resepter til apotek eller sender pr. post mot et mindre gebyr.Vær klar over at apotekene kan gi deg en minstepakning av livsviktig medisin uten resept ved fremvisning av tom pakning, dersom du etterpå leverer resept utstedt av oss.

Røntgensvar: Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar HF praktiserer drop-in på enklere røntgenundersøkelser. Det betyr at du ved legebesøket vil få med deg røntgenrekvisisjonen, og selv kan oppsøke røntgenavdelingen i tiden mandag – fredag i tiden 08.00 – 19.00. Svar på undersøkelsen foreligger vanligvis hos legen etter 3-4 dager, og du blir vanligvis bedt om å ringe legen da. Mere krevende undersøkelser som CT, MR og ultralyd må bestilles.
Vi benytter også det nyåpnede Unilabs røntgeninstitutt som er beliggende i Maxbo-bygget på Midtstranda.

Snakke med legen på telefon: Legene (og pasientene) ønsker i minst mulig grad å bli forstyrret under konsultasjonene, men det er fullt mulig å få en kort samtale med legen pr. telefon. Våre helsesekretærer noterer da ditt telefonnummer, og legen ringer deg tilbake ved første anledning. Helsesekretærene kan også overbringe beskjeder fra deg.

Timebestilling: Skjer ved direkte henvendelse eller pr. telefon.

Urinveisinfeksjoner: Dersom du tror du kan ha pådratt deg urinveisinfeksjon, kan du bare møte opp på vårt legesenter med urinprøve uten timebestilling. Dersom du har urinveisinfeksjon, vil du få møte en av våre leger og få medisin.

Ventetid: Ventetid på ordinær time kan være 2-4 uker, men vi bestreber oss på å hjelpe deg hvis du ikke kan vente så lenge. Snakk med oss!

Øyeblikkelig hjelp-timer: Vi har daglig ca. 25 timer tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp. Timene brukes til akutte problemstillinger som ikke kan vente, og du får vanligvis time hos din fastlege. Hvis du skal ta hurtigtester før timen, er det fint om du møter 10-15 minutter før timen og kontakter laboratoriet vårt.